Traditie
Geplaatst in

Bruiloft Chleuh - Berber

huwelijkschleuhs-berberbere
Geplaatst in

De hier gepresenteerde tekst is "tangguift" van Aît Tghejijt.

Tangguift is huwelijksrituelen.

Het huwelijk onder de Chleuhs, zoals in de hele Maghreb, is een kruispunt van sociale, juridische, emotionele en morele waarden.

Het is een dag waar iedereen minstens één keer in zijn leven naar uitkijkt.

Het huwelijk wordt een echte juridische instelling, vooral als de vrouw wordt onderworpen aan ruiltransacties.

Het huwelijk is een verplichting voor elke man en het onvermijdelijke lot van elke vrouw, aangezien de kracht van de tribale gemeenschap op de familie rust.

 

Alvorens commentaar te geven op deze tekst, moet worden herinnerd aan het feit dat de Berberse traditie een grote plaats inneemt voor vrouwen in de Amazighmaatschappij.

De vrouw in het Tamazight wordt "tamghart" genoemd, d.w.z. de leider.

Het woord tamghart komt van het woord amghar dat de afgevaardigde of het stamhoofd is.

In geval van een echtscheiding geeft de Berberse gewoonte de vrouw het recht om het huis te delen met haar man.

Vooral als ze het huis heeft helpen bouwen. Dit komt voor in het gewoonterecht van de regio Souss onder de naam tamazzalt, dat bestaat uit de verdeling tussen de echtgenoten van de tijdens de huwelijksperiode verworven goederen.

Wat echter onbetwistbaar is, is dat het Chleuh huwelijk een egalitaire productiemaatschappij is, waarin iedereen, ook de vrouw, zijn of haar kapitaal en arbeid inbrengt. Het kapitaal van de vrouw is de jihaz*, en haar aandeel in het vermogen de tizzla*. Er is niets vergelijkbaars in de Arabische landen.

 

Het is waar dat de Tamazzalt-wet in geen enkel Arabisch land voorkomt. Zelfs niet in Shariaa.

En de nieuwe Marokkaanse Moudawwan heeft deze wet zojuist toegepast in het nieuwe familierecht in Marokko.

Lyautey liet de gelegenheid niet voorbijgaan om te spreken over zijn bewondering voor de Amazigh gebruiken en de democratie onder de Imazighen.

Wat een Berberbeschaving kenmerkt is de democratische en gemeentelijke geest, een hele reeks gebruiken en, last but not least, het gebruik van de Berbertaal

 

Er is gezegd dat het huwelijk onder de Chleuhs een kruispunt is van sociale waarden, waarvan de eerste eer is.

 

De Amazigh-vrouw is, zoals alle mediterrane vrouwen, nauw verbonden met de subjectieve notie van eer.

 

Verschillende passages in de tekst tonen ons duidelijk het belang van eer bij de Amazigh, vooral in de huwelijksnacht.

In de tekst staat de vraag die de vader van de bruid op haar huwelijksnacht aan zijn dochter moet stellen door te zeggen:

tisuranw aylli magh llant? (Waar zijn mijn sleutels mijn dochter?)

 

Hij bedoelt dat je onze eer hebt beschermd?

Ook moet worden opgemerkt dat de tekst de religie niet vergeet, bovendien begint de tekst met de naam van God, de bescherming van God en die van de profeet Mohammed.

Maar wat vooral moet worden opgemerkt is de invloed van het Shi'isme in de Amazigh-samenleving, in de tekst wordt Ali genoemd "de Shi'itische imam" die de derde kalief was van de vier rechtgeleide kaliefen "al-khulafa' arrachidin", en de vader van Hassan en Lahoucine.

Dit gaat over Fatima die Ali's vrouw is.

In de tekst staan veel passages die spreken over de cultus van de heiligen of het maraboutisme "attaqarrubu ila l-awliyya wa l-aDriha".

Zij citeren

"sidi Hemad umusa gid adar zewuragh."

"aSSalHin ula lawliyya tas3d n illi"

"aSSalHin ula lawliyya ka sa sa n-zigiz"

"Alacheyakh n darnegh rewaHt ukan ad nmun."

Opmerkingen:

* Taghjijt is een oase 200km ten zuiden van Agadir. Tussen Bouizakaren en Tata.
* tilwaH: meervoud van talluHt het is een houten plank waarop de leerling van de Koranschool de Koranverzen kalligrafeerde om ze uit het hoofd te leren.
* Sidi Hmad umusa: een beroemde heilige uit het zuiden van Marokko Tazreoult bij Tafraout.
* Lalla fatima: Fatima Zahra de dochter van de profeet Mohammed die de vrouw is van Ali B. Abi Talib.
* Ali: de derde "Kalifs Rashidites" de rechtgeleide kaliefen. De spirituele imam van de sjiieten.
* Lahcen en Lahoucine: Lahcen is de afwijking van Hassan. Dus zij zijn twee zonen van Ali b. abi Talib.
1-BEN CHIKH Amina, "La femme amazigh entre le droit coutumier et la modawana", Journal le Monde Amazigh, N 55, Rabat, 15 december 2004.
* jihaz: het binnenbrengen van de bezittingen van de bruid in de gemeenschap.
* tizla: tamazzalt, de toegewijde.
2- BERQUE Jacques, Structures sociales du Haut-atlas, Presses universitaires de France, Parijs, 1955, P 344.
3- LAFUENTE Gilles, La politique berbère de la France et le nationalisme marocain, L'harmattan, Parijs, 1999. P 19.
4- BEN CHIKH Amina, " la femme amazigh entre le droit coutumier et la modawana ", Journal le Monde Amazigh, N 55, Rabat, 15 december 2004.

Eén reactie op "Mariage Chleuh – Berbère"

  1. Felipe Nissim

    Goed artikel... maar, waar kan ik meer informatie vinden over de tradiciones nupciales de Kelaat Mguna del area de Rashidia?

Doe mee aan het gesprek